FacebookInstagramTwitterContact

 

Generasi muda perlu berani terajui pembangunan           >>           Pengukuhan 'Maqasid Syar'iah' pemangkin kejayaan negara           >>           Berangkat ke Majlis Kesyukuran Ulang Tahun HK Ke-34           >>           Rumah Terbuka eratkan hubungan           >>           Rakyat Daerah Temburong panjatkan Doa Kesyukuran           >>           Puerto Rico's Arecibo Observatory Saved From Uncertain Fate           >>           23 Attorneys General Refile Challenge To FCC Net Neutrality Repeal           >>           Robinhood's Commission-Free Cryptocurrency Trading Is Live           >>           Organic Family Farm Ruined By Herbicide Drift: A Case Study (And Warning For Humanity)           >>           Castor Oil Is Great For Thickening And Regrowing Hair, Eyelashes And Eyebrows           >>          

 

SHARE THIS ARTICLE




REACH US


GENERAL INQUIRY

[email protected]

 

ADVERTISING

[email protected]

 

PRESS RELEASE

[email protected]

 

HOTLINE

+673 222-0178 [Office Hour]

+673 223-6740 [Fax]

 



Upcoming Events


Brunei Gastronomy Week
February 23rd, 2018 | 08:00 AM


Negara Brunei Darussalam 34th National Day
February 23rd, 2018 | 10:00 AM





Prayer Times


The prayer times for Brunei-Muara and Temburong districts. For Tutong add 1 minute and for Belait add 3 minutes.


Imsak

: 05:06AM

Subuh

: 05:16AM

Syuruk

: 06:34AM

Doha

: 06:57AM

Zohor

: 12:35PM

Asar

: 03:53PM

Maghrib

: 06:34PM

Isyak

: 07:44PM

 



The Business Directory


 

 



Bahasa Melayu


  Home > Bahasa Melayu


Berangkat Ke Mesyuarat Ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Menaiki Takhta


DULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selakDULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku SEBAHAGIAN Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang turut hadir di Mesyuarat Ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta. SEBAHAGIAN Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang turut hadir pada Mesyuarat Ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.SEBAHAGIAN Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang turut hadir pada Mesyuarat Ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta. Oleh : Aimi Sani / Foto : Masri Osman

 


 April 21st, 2017  |  09:51 AM  |   717 views

BANDAR SERI BEGAWAN

 

 Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat ke Mesyuarat Ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta berlangsung di Bangunan JPM, Jalan Perdana Menteri, di sini, hari ini.

 

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas, dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien selaku Ahli Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas.

 

Turut menjunjung keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ialah Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim ; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohammad Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Taha.

 

Mesyuarat didahului dengan Doa Selamat yang dibacakan oleh Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas, Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.

 

Mesyuarat diteruskan dengan sembah alu-aluan daripada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

 

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya berkenan mengurniakan sabda.

 

Pada mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi kali ini, Pengerusi-Pengerusi Bersama bagi Jawatankuasa-Jawatankuasa Sektoral Sambutan Jubli Emas telah menyembahkan taklimat laporan perkembangan terkini mengenai persediaan program-program dan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.

 

Antara perkara utama yang dilaporkan ialah acara kemuncak sambutan, iaitu Upacara Perarakan Diraja sebagaimana juga yang telah dikendalikan semasa Sambutan Jubli Perak pada tahun 1992.

 

Perbincangan pada mesyuarat tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dalam persediaan keperluan-keperluan sambutan dan mencerminkan komitmen yang berterusan daripada Jawatankuasa-Jawatankuasa Sektoral ke arah memastikan Sambutan Jubli Emas dilaksanakan dengan sempurnanya nanti.

 


 

Source:
@BRUDIRECT.COM

by PELITA BRUNEI

 

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]

 

Related News


Surprise Reunion For Teacher Turned Into Viral Video

 2018-02-23 10:08:35

Kim Jong-Nam Murder: Suspects 'Were Paid For TV Pranks'

 2018-02-23 10:16:06

Funds Clash Over Which Way the Australian Dollar Is Headed

 2018-02-23 10:53:26